numbers.co.il, שירות מעבר והתניידות המספרים של ישראל

אודות השירות

… מתוך החזון:

המטרה היא ליצור אצלנו שינוי מחשבתי: ברגע שיש מספר ש"אבד", כלומר לא ניתן להגיע אל מי שהיה שנמצא באותו מספר, פונים אל שירות numbers.co.il, ממש כשם שפונים לשירות 144 לחיפוש מספר טלפון, או לשירות דפי זהב כדי לחפש בית עסק.

השירות הינו יוזמה חברתית והוא אינו שירות למטרת רווח. השירות יעלה בימים הקרובים.

numbers.co.il, ה- 144 של התניידות המספרים בישראל!


השירות מוגש כשירות לציבור מחברת DTCom Software Ltd הפועלת למען הקהילה